Contenus de la session 2014 d'habilitation provisoireL'épreuve d'habilitation provisoire LCC de la session 2014 comprenait: 

- trois films: 
          film1: "L'usi pà i morti"   (Vannina Buresi) 
          film2: "Petru Squarcini è a passioni di u teatru"  (Petru Squarcini) 
          film3: "U scappaticciu"  (Vannina Buresi) 
          

- trois textes: 
           texte1: "U vitturone è l'aeriu"  (Petru Antoni) 
           texte2: "Vi vularisti cuntà"  (Anghjulu Canarelli) 
           texte3: "Voci ughjerni"  (Rinatu Coti) 
           

- 3 exercices de traduction: 
             traduction1:  
             traduction2:  
             traduction3:
        Recherche - Ricerca

Urganigrammu di i servizii


NOUVEAU