Contenus de la session 2013 d'habilitation provisoireL'épreuve d'habilitation provisoire LCC de la session 2013 comprenait:

- quatre films:
          film1: "I ghjovani chì cantani in corsu ma chì ùn parlani micca corsu"   (Natali Valli)
          film2: "Nanzi è avali" (Natali Valli)
          film3: "Stututori senza sculari" (Alanu Di Meglio)
          film4: "U lettu" (Lisandru Bassani)

-quatre textes:
           texte1: "A volpe è u pastore" (Ghjuvanni Costa)
           texte2: "Pà i santi in paesi" (Rinatu Coti)
           texte3: "U bugnu in lu castagnetu" (Claudiu Arrighi)
           texte4: "U catucciu di zia Maria" (Claudiu Arrighi)

-5 exercices de traduction:
            traduction1:
            traduction2: 
            traduction3: :
            traduction4: :
            traduction5: :
Des commentaires, corrigés et aides à l'enseignant sont disponibles sur la plateforme numérique départementale SCOLAVIVA.