Contenus de la session d'habilitation provisoire 2017L'épreuve d'habilitation provisoire LCC de la session 2017 comprenait: 

- cinq films: (Les films ne sont pas visibles sur ipad, iphone et mac. Lecture uniquement sur pc ou smartphone.)      

          film1: "A tradizioni di l'ochju"   (Dumenica Colonna) 
          film2: "A vita di i pastori"   (Dumenica Colonna) 
          film3: "A trasmissioni di a lingua corsa à u me fiddolu"  (Ghjuvan Simonu Ambrosi)
 
          film4: "Una direttrice di Marketing in Alisgiani"  (Ghjuvan Simonu Ambrosi)
       
  film5: "A più bella sirata di a statina"  (Ghjuvan Simonu Ambrosi)

- cinq textes: (téléchargeables)
           texte1: "A vindetta di Culomba"  
           texte2: "I mistieri d'eri"  
          texte3: "Istati 1982"
          texte4: "Sampieru Corsu"
          texte5: "U 14 di ghjugnu"

- 4 exercices de traduction: (téléchargeables, avec possibilité de traduction en ligne pour correction)
             traduction1:     Tentez la traduction 1 en cliquant ici :
             traduction2:    Tentez la traduction 2 en cliquant ici :
             traduction3:     Tentez la traduction 3 en cliquant ici :
            traduction4:   
Tentez la traduction 4 en cliquant ici :